You are here

Breking van licht

De kikker brengt je terug naar de startpagina over licht en kleur: 

- Lees heel de paragraaf door. Dat is nuttig omdat je daarmee een idee krijgt waar deze informatie over gaat, en wat er van je verwacht wordt. Trek het je (nog) niet aan als je niet alles meteen berijpt.

Deze paragraaf start met een doe-opdracht. De meeste mensen hebben thuis geen glazen accubak, dus krijg je hier een andere opdracht waarmee je dezelfde verschijnselen kan waarnemen. 

     
 

Doe opdracht: gezichtsbedrog

 

Leg een muntstuk op tafel en zet er een glas op. Buig door je knieën en kijk op ooghoogte naar het glas.

Giet nu water in het glas terwijl je naar het muntstuk kijkt. Wat gebeurt er? 

De tweede opdracht vraagt een rietje, maar als je geen rietje bij de hand hebt, kan je ook een lepel nemen. Kijk weer op ooghoogte naar het glas. Wat zie je? 

 
     

Het is niet eenvoudig om hier zelf een verklaring voor te bedenken. Je hebt dit normaal in de middelbare school geleerd, in fysica of natuurwetenschappen als je dat had, maar dat kan al even geleden zijn. Als je bso volgde kan dit helemaal nieuw zijn.

Je krijgt de uitgebreide uitleg - en gaat die ook goed kunnen begrijpen, maar reken hiervoor op een uur, misschien meer. 

Lees eerst de uitleg bovenaan op bladzijde 293, 2 paragrafen. 

Het verschijnsel dat we zagen in de proefjes heet 'breking' of 'refractie'. Breking is een juiste beschrijving voor wat je zag bij de lepel of het rietje. Dat woord zal je dus goed onthouden. Het verschijnsel treedt op als de snelheid verandert, in dit geval van licht. Als je dit helemaal en goed begrijpt, kan je in je boek verder. 

Voor veel mensen zal wat extra uitleg nuttig zijn. Open die uitleg in een apart blad. Lees dan opnieuw de 2 paragrafen bovenaan op p. 293. Begrijp je die nu wel? Indien niet, schrijf het op je kladblad - en zorg dat je uitleg vraagt. 

     
 

TUSSENDOORTJE 

 

Dit is een filmpje waar je een aantal mooie experimentjes met licht ziet, onder andere over totale interne reflectie. Dat staat niet in jullie boek en hoort dus niet bij de leerstof, maar is ook interessant om te zien. 

De Engels tekst zegt 'same index of refraction'. In het Nederlands is dat 'dezelfde brekingsindex'.

Het betekent dat licht in de twee stoffen (glas en olie) dezelfde snelheid heeft. 

 
     

Nu volgt in je boek een toepassing van lichtbreking, lenzen. Het is een heel belangrijke toepassing hiervan, je gebruikt ze dagelijks (al ben je je er niet van bewust). Als je een bril draagt of contactlezen natuurlijk, maar ook in je ogen treedt lichtbreking op. Gelukkig kan je ook zien zonder lichtbreking te begrijpen, maar je hebt nu alle informatie om lenzenwerking grondig te begrijpen. 

Lees de tekst in je boek. Als je alles uit je boek begrijpt is dat prima. 

Als er stukjes onduidelijk zijn, vind je hier de informatie wat uitgebreider. Lees die dan grondig, zodat je alles begrijpt voor je verder gaat. Als je vast geraakt, schrijf je het probleem op en vraag je hulp. 

  • Soorten lenzen en hun werking (p.293)
  • Het oog
  • Verre en nabije voorwerpen zien
  • Verziendheid en bijziendheid(p.294)
  • Corrigerende lenzen

Hier kan je verder of terug naar de andere paragrafen:

5.5.1   Lichtbronnen

5.5.2   Wat is licht

5.5.3   Weerkaatsing en absorptie van licht

5.5.5   De kleuren van de regenboog

5.5.6   Kleuren zien