Zelfstudie

 

 

Op dit deel van de site vind je informatie over onderwerpen uit de niet-levende natuur.

Licht bijvoorbeeld. Licht veroorzaakt kleur, en een aanzienlijk deel van de informatie op deze site gaat daarover. 

Een tweede deel gaat over de aarde, over haar plaats en bewegingen in het heelal.

Deze leerinhouden kunnen voor jou herhaling zijn, of nieuw. Studenten die hun diploma secundair onderwijs in aso, tso of kso behaalden, kunnen dit materiaal gebruiken om leerinhouden uit het secundair op te frissen. Voor studenten die dit diploma behaalden in het bso kan deze informatie nieuw zijn. Dit betekent dat sommige studenten meer tijd nodig hebben om deze leerinhouden onder de knie te krijgen, maar met een flinke inzet is dit zeker haalbaar. De aanhouder wint!