U bent hier

Meten en metend rekenen

Informatie in Wiskundewijzer vanaf pagina 99.

In deze kolom vertrekken links naar oplossingen van oefeningen in Wiskundewijzer. Verder springen, naar andere oefeningen op deze site. 

Andere plaatsen met oefenkansen over dit onderwerp op andere sites. Je verlaat deze site. 

Vaak kom je terecht bij oefeningen die gemaakt werden door studenten van de verkorte opleiding tot leerkracht lager onderwijs van Thomas More Kempen.

     

Tijd (p 112)

   

Geld (p 113)

   

Temperatuur (p 114) 

   
Omzettingen of herleidingen tussen eenheden    http://www.reken-taal.be/rekenen/lengtematen.htm

Lineair (p 115)

   

Oppervlaktematen (p116)

   
Volumematen (p116)    Een oefening over een middeleeuwse brouwer (deze vraag staat op een presentatie die je moet openen)

Meetinstrumenten (p 122)

   

Meer tijd (p 126)

   
Meer temperatuur (p132)

Op deze pagina staat een onnauwkeurigheid die je in de lagere school (en bij jezelf) tot elke prijs moet vermijden. Een thermometer meet de temperatuur, die meet geen warmte. Warmte is een vorm van energie en kan je niet zo eenvoudig meten - en ook niet rechtstreeks met een thermometer.

Denk aan twee volumes water van eenzelfde temperatuur, bijvoorbeeld 37°Celcius. Het eerste volume is een klein bekertje, het tweede volume een groot ligbad vol, klaar om in te stappen. Beide volumes water hebben dezelfde temperatuur, maar het bad bevat meer 'warmte' dan het bekertje, omdat er meer energie nodig was om het water van kamertemperatuur te verwarmen tot 37°C dan om dat met het bekertje te doen. Je mag in de lagere school gerust wetenschappelijke informatie vereenvoudigen om deze begrijpelijk te maken voor de leerlingen, maar je mag nooit flagrante fouten in de hoofden van de kinderen steken. 

Hoeken - Oefeningen maken op pdf om af te drukken, kan niet op scherm    Oefeningen maken op pdf om af te drukken, kan niet op scherm

Referentiematen (p138)

 

 

Schattend controleren (p 140)

   

Omtrek, opervlakte en volume (p 142)

   

Oppervlakte van vlakke figuren (P148)

 

Een oefening over weefplankjes voor de vierde klas van juf Farah (deze vraag staat op een presentatie die je moet openen)

Oppervlakte van ruimtefiguren (p153)

   
Volume van ruimtefiguren (p 156)  

 

Dichtheid (p159)

Wiskundewijzer gebruikt nog de benaming 'soortelijk gewicht', die ruim in vorige eeuw al wijzigde in 'dichtheid'.

Ook in het lager onderwijs kunnen we correcte grootheden aanleren, dit woord is niet vertrouwd uit het dagelijkse leven (in tegenstelling tot de grootheid 'massa', waar kinderen 'gewicht' voor gebruiken in ht dagelijks leven.)

Het boek laat ook na om een eenheid te zetten achter het maatgetal voor dichtheid, en ook dat is niet correct. De eenheid die we bij voorkeur gebruiken is kilogram per kubieke decimeter, kg/dm³.

Water (van 4°C) heeft een gekende dichtheid, die is 1 kg/dm³. Dit betekent dat één liter water (of 1 dm³) precies één kilogram weegt.

De kikker brengt je naar stof tot nadenken over dichtheid. kikker

 Dichtheid oefeningen met de tabel (p 160) kikker  
     
     
 kikkerpoel kikker