U bent hier

Testen

INSTAPTESTEN OVERHEID

De overheid verplicht kandidaten voor een Bacheloropleiding tot leerkracht om een instaptest te maken. Deze test is verplicht, maar iedereen mag nog steeds inschrijven voor deze opleiding, je moet alleen het bewijs meebrengen dat je de instaptest invulde. 

Voor wiskunde beantwoord je 20 vragen die gaan over de leerstof van het zesde leerjaar, op een pittig niveau. Omdat je destijds je getuigschrift van het lager onderwijs hebt behaald, mag je ervan uitgaan dat je deze vragen al hebt beantwoord. Het is wel al jaren geleden dat je uit het lager onderwijs vertrok, en in de tussentijd heb je misschien weinig gebruik gemaakt van de vaardigheden uit die wiskundelessen. Daarom is het ook mogelijk dat je slecht scoort op deze vragen. Dan weet je dat je leerinhouden van het lager onderwijs niet meer allemaal beheerst. Dat geldt voor de meeste mensen, als er zoveel jaar overheen gingen.

In de opleiding voorzien we wiskundelessen over deze leerinhouden.

 

PRETEST OPLEIDING

Bij aanvang van elk semester geven we jou de kans om deel te nemen aan een pretest over basiskennis van wiskunde.

Deze is niet verplicht, maar kan je wel een voordeel opleveren. Deze test komt overeen met het examen basiskennis. Slaag je hiervoor, dan mag je de score behouden voor het deel basiskennis uit het opleidingsonderdeel. Je mag er ook voor kiezen om het examen op het einde van het semester opnieuw af te leggen. Je behoudt de hoogste score. Je krijgt deze kans voor de basiskennis uit de opleidingsonderdelen wiskunde A en wiskunde B. Je kan de pretesten van beide opleidingsonderdelen apart afleggen op verschillende tijdstippen. Je legt bij voorkeur wiskunde A af voor wiskunde B.

Voor deze testen moet je 70% van de punten behalen om een examenscore van 10 op 20 te krijgen.

Wie wil kan zich dus vanaf nu voorbereiden. Het boek 'wiskundewijzer' van Van In is daarbij heel nuttig, je kan daarbij deze site gebruiken. Je kan ook werken met oefenmateriaal voor de derde graad van de lagere school, maar dan moet je het differentiatiemateriaal erbij nemen voor een goede voorbereiding. De test gaat zeker over een uitdagend niveau van het zesde leerjaar. 

Op de pretest van wiskunde A krijg je uitsluitend oefeningen en problemen over getallen en bewerkingen, je maakt die zonder rekenmachine.

Op de pretest van wiskunde B krijg je oefeningen over meetkunde, over meten en metend rekenen. Daarnaast krijg je problemen uit alle onderdelen van wiskunde die aan bod komen in de lagere school. Je mag een gewone rekenmachine gebruiken die geen telefoon is. 

In geen van beide testen zijn er theorievragen of vragen over didactiek, al moet je soms wel je werkwijze laten zien en moet je die dan ordelijk structureren. 

Alle studenten die ingeschreven zijn in de verkorte opleiding tot leerkracht basisonderwijs op de campus in Vorselaar kunnen deelnemen aan de test. Je moet bij de afname beschikken over een geldige studentenkaart. Je moet tijdig inschrijven voor de pretest.