Techniek op school in de 21ste eeuw

Wat leren we bij techniek?

Techniek is een verzamelwoord voor nuttige instrumenten. Het gaat over voorwerpen of handelingen die het leven gemakkerlijker of beter maken. We gebruiken dagelijks voorwerpen waar we niet meer bij stilstaan: een schaar, schoenen, een kookpot.  Deze voorwerpen maken het leven gemakkelijker. Techniek is voornamelijk een menselijke activiteit, al zijn er dieren die dit ook doen, zoals je hiernaast kan zien. 

Het ontwerp van voorwerpen (in een proces van testen en verbeteren) noemt men vaak 'engeneering', en het gebruik ervan techniek. 

We gebruiken dagelijks opeenvolgingen van handelingen, met of zonder instrumenten. We vlechten haar, we schrijven met een potlood of typen met een computer, we rijden op de fiets. Het uitvoeren van deze handelingen vraagt een leertijd: die kan lang zijn, maar is dat vaak niet. Heel vaak vraagt een techniek motorische vaardigheid. Kinderen en volwassenen die al heel handvaardig zijn, zullen vaak snel nieuwe handvaardigheidstechnieken bijleren. Andersom kunnen heel afwisselende fijnmotorische oefeningen het leerproces van een techniek ook versnellen: als jonge kinderen moeten leren schrijven, kan het hen helpen om ook andere vaardigheidsoefeningen aan te bieden. Zorg voor voldoende afwisseling in de activiteiten doorheen een dag en een week, het is natuurlijk geen goed idee om een hele dag fijnmotorische oefeningen te doen. 

In de lessen techniek op een lagere school komt het gebruik van instrumenten en handvaardigheidstechnieken aan bod, vaak is het onderscheid ertussen niet zo afgelijnd. Daarnaast horen kinderen ook inzicht te krijgen in technische processen en in de wisselwerking tussen techniek en de maatschappij. Daarover gaat TOS21. 

Techniek Op School in de 21ste eeuw

In het begin van de 21ste eeuw wilde de overheid een referentiekader voor technische geletterdheid. De groep die deze opdracht kreeg leverde in 2008 de resultaten, hier vind je het eindrapport van TOS 21.

Dit rapport lag aan de basis van de eindtermen techniek, die vind je hier.

Sinds 2015 koos de Vlaamse overheid ervoor om de eintermen van techniek niet langer onder te brengen in het leergebied samen met de eindtermen ruimte, mens, maatschappij en tijd. Techniek vormt nu samen met natuur een eigen leergebied. De overheid deed dit om te benadrukken dat Vlaanderen aandacht geeft aan wetenschappen en techniek, deze beslissing past in het Vlaamse actieplan voor STEM  (http://www.ond.vlaanderen.be/stem/). De indeling in leergebieden heeft geen gevolgen voor de scholen of de leerlingen.

 

 

 

Abonneren op Techniek RSS