U bent hier

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebied energie

Toepassingsgebied informatie en communicatie

Toepassingsgebied transport

Toepassingsgebied constructie

Toepassingsgebied biochemie

Wie techniek en technieken gebruikt en toepast, heeft een plicht om na te denken over de gevolgen ervan voor de omgeving.  De eindtermen van het lager onderwijs leggen dit ook uitdrukkelijk op. 

     
 

Eindtermen lager onderwijs - Wetenschappen en techniek

Natuur - Milieu

1.23*  -  De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;

1.24  -  De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

1.25  -  De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen;

1.26*  -  De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Techniek en samenleving

2.17  -  De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden;

2.18  -  De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

 
     

Je kan eens nadenken wat we verplicht zijn aan de generaties die na ons komen

In dit lied gebeurt dit uit een levensbeschouwelijk standpunt ('the cool of the day' is de vroege avond).

 

Then my Lord, he said unto me,

" Do you like my garden so fair?

You may live in this garden if you'll keep the grasses green.

And I'll return in the cool of the day."

 

Chorus:

Now is the cool of the day.

Now is the cool of the day.

This earth is a garden,

the garden of my Lord.

And he walks in his garden

In the cool of the day.

 

...

 

Then my Lord, he said unto me,

" Do you like my pastures so green?

You may live in this garden if you will feed my sheep.

And I'll return in the cool of the day.

 

Chorus

 

Then my Lord, he said unto me,

"Do you like my garden so free?

You may live in this garden if you'll keep the people free.

And I'll return in the cool of the day"

 

Chorus

Lyrics & music: Jean Ritchie - © 2003 Geordie Music Publishing Co.

Jean Ritchie was born in rural Kentucky in 1922, she grew up in an isolated agrarian community with no electricity or running water. All of the music in her life was learned from and made with her family and neighbours. She eventually attended the University of Kentucky, and did graduate work at Columbia in NYC.