U bent hier

Problemen maken

Problemen oplossen is een mooie vaardigheid, maar je moet zelf ook wiskunde kunnen zien in je omgeving. Dat kan je hier oefenen. Je vindt bronmateriaal dat cijfers of figuren bevat, en waar je vragen bij kan bedenken die leerlingen van de lagere school ook moeten kunnen oplossen. Je mag uitgaan van een zesde leerjaar met een paar stevige wiskundeknobbels-maar het hoeft niet! Ook voor de kinderen van andere klassen mag je leerlingen voorbij de methode laten kijken.

Zorg er steeds voor dat vragen in de werkelijkheid betekenis hebben: het heeft geen zin om leerlingen bijvoorbeeld de oppervlakte van een figuur te laten optellen bij de inhoud van die figuur. Je kan alleen grootheden met dezelfde eenheid optellen. Ook de vermenigvuldiging van oppervlakte en volume heeft in een lagere school geen zin: hoewel het technisch mogelijk is, kennen de leerlingen geen eenheid 'meter tot de vijfde macht'.

Veel plezier met de oefeningen.

 

P-001 Even wachten bij een parkeerplaats

Bedenk een vraag die je leerlingen kan stellen over wiskunde als je even moet wachten, bijvoorbeeld op de bus, bij een niet te grote parkeerplaats.

Hier zie je een voorbeeld (de plaatsen die er niet volledig opstonden zijn weggehaald). Parking A

Je kan leerlingen oefeningen geven op breuken: welk deel van de plaatsen is volzet, welk deel van de auto's is rood, ...

Hier zie je een kaart om breuken mondeling in te oefenen met leerlingen op het niveau van de tweede graad: de breukenparking. 

Op zoek naar een goed bovenaanzicht van een echte parking die niet te leeg en niet te vol stond botste ik op deze foto van Parking B, het is de opgeruimde versie van de eerste foto. 

Beide beelden horen bij elkaar en werden gemaakt door de Zwitserse kunstenaar Ursus Wehrli. Ze staan in één van de twee prentenboeken over 'opruimen', en leerlingen vinden dat een prettige manier om naar kunst te kijken. Misschien vinden jullie dat ook, hier zie en hoor je Wehrli in een Engelse lezing van een kwartier bij TED. Er zijn Nederlandse ondertitels. 

(met deze link verlaat je deze sticordi-website)  http://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidies_up_art?language=nl#

 

In wiskunde willen we vaak orde. Soms is dat niet het beste idee van de wereld. Tim Harford spreekt over problemen oplossen (15'32").

P-002 Wiskunde in taal

Bedenk een wiskundige taak die zinvol is bij dit gedicht. 

Mandril

Ik ga naar school en ik neem mee:

het grote apen-ABC,

een kleurpotlodendoos en stiften,

een grote stapel rekenschriften,

een rekenboek, een boek voor taal,

een passer en een liniaal,

een blauwe pen om mee te schrijven,

een trommel voor het overblijven,

met boterhammen, drie of vier,

en knikkers voor het speelkwartier

en apennootjes en bananen,

en ook een zakdoek, voor mijn tranen,

wanneer ik stiekem word gepest

of uitgelachen door de rest ...

 

'Niet praten', zegt mijnheer Mandril

en alle apen worden stil.

Hij fluistert tegen al zijn klassen:

'Doe weg die overvolle tassen,

doe weg en neem ze nooit meer mee.

Ik geef geen lezen of dictee

en ook geen taal op de computer;

dat vind ik nutteloos geploeter.

Geen sommen: drie keer twee is zes.

Ik geef alleen maar levensles!

 

Ik leer je hoe bananen smaken.

Ik leer je harde noten kraken.

Ik leer je met het grootst gemak

te slingeren van tak naar tak.

Ik leer je op de wolken drijven

en broodje-aap-verhalen schrijven.

Ik leer je, ook al ben je klein,

om apetrots op iets te zijn. 

 

Ik leer je in jezelf geloven.

Ik leer je apekooltjes stoven,

en uren slapen in het gras,

gezellig, met de hele klas.

Ik leer je hunkeren en dromen.

Ik leer je uit de mouw te komen;

niet al te laat, niet al te vroeg,

je hebt tenslotte tijd genoeg.

 

Ik leer je om elkaar te vlooien.

Ik leer je lekker apekooien

in de natuur, niet in een kooi.

Ik leer je om te zien wat mooi

en wat belangrijk is in 't leven.

Ik leer je complimentjes geven

en grapjes maken en muziek.

En als je zielig bent of ziek,

dan leer ik je de pijn verdragen

en om kaneelbeschuitjes vragen.

Ik leer je door het vuur te gaan

voor iemand, en voor aap te staan. 

 

Ik leer je liedjes van verlangen,

en aan je apenstaartje hangen

en nootjes eten bij de vleet.

Is dat niet mooi? En voor je 't weet

is dan je kindertijd verstreken.

De lange jaren lijken weken.

Je bent een grote aap, die zegt:

"Wij hadden het op school niet slecht.

Wij hadden het op school juist reuzefijn.

We hebben er geleerd om aap te zijn!"

Bette Westera

Ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartje hangen, Gottmer, 2010

Het is een beproefde manier om leerlingen te winnen voor een leergebied. Leerlingen die de voorkeur geven aan een leergebied kan je ook voor andere leergebieden winnen door een combinatie ervan in taken. In dit geval kan je vragen welke letter zij denken dat in het Nederlands het meest voorkomt. Je laat leerlingen dan alle letters in het gedicht turven, je kan er een blokdiagram van laten maken. Ze kunnen hun resultaat vergelijken met een ander gedicht in het Nederlands, en dan ook eens met een Frans liedje of gedicht. Leerlingen kunnen alleen werken of in groepjes samenwerken. 

Als je leerlingen in de klas hebt die een andere taal goed beheersen kan je hen vragen ook in die taal een (lang) gedicht of een tekst mee te brengen, je kan hen talen laten vergelijken. Dat is een zinvolle activiteit voor talensensibilisatie. Misschien past het ook wel in de filosofie van mijnheer Mandril.

 

 

 

P-003 Grootste dieren uit de geschiedenis

Bekijk dit filmpje. Kan je er een goede oefening mee bedenken voor leerlingen in de tweede of derde graad van het gewoon lager onderwijs?

Schrijf je ideeën op, misschien al tijdens het bekijken van het filmpje. 

Het filmpje is in het Engels, maar zelfs zonder die informatie kan je behoorlijk wat te weten komen over 10 diersoorten. Je kan ook gewoon het geluid uitlaten.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qVftGh4K8JA

De informatie uit het filmpje werd voor leerlingen in het lager onderwijs op een bladzijde gerangschikt. Leerlingen vinden het prettig als ze dan ook in de klas naar het filmpje kunnen kijken. 

Hier vind je een voorbeeld van een oefening die voor het lager onderwijs gemaakt werd met deze informatie.